Què fem?

Les tres línies de treball de l’empresa

Gestió de serveis públics

Tenim una llarga trajectòria en gestió de centres de la administració pública. Aquest és un dels nostres principals objectius: dissenyar, gestionar i portar a terme les prestacions de centres públics.

Formació

Donem molt valor a la promoció del coneixement i valorem positivament la formació continuada. Realitzem i oferim formació dels nostres àmbits de treball, amb aplicació pràctica des de l’experiència.

Col·laboració amb entitats privades

En els darrers anys, hi ha una tendencia a sumar esforços entre lo public i lo privat. A Clúster Bcn Salut tenim un programa d’interrelació amb entitats privades que treballen en els nostres àmbits d’intervenció.

Qui som?

Us presentem el projecte i el nostre equip professional

Clúster Bcn Salut és una Societat Professional, constituïda el 2015 per un grup professional interdisciplinari amb llarga trajectòria de treball en els àmbits de la salut mental, les drogodependències i la patologia dual.

Tenim especial cura per la dona, les relacions intrafamiliars, i per les persones en situació de risc d’exclusió social.

La nostra missió es intervenir de forma integral amb les persones per a potenciar els seus propis recursos encaminant-les cap a l’autonomia personal. Tenint en compte, també, als individus que l’envolten i que l’acompanyen en el seu procés vital, com poden ser els seus familiars i el seu entorn social.

Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Cluster Bcn Salut

Adiccions a substàncies

Moltes de les persones que peteixen un trastorn moderat o greu per consum de substàncies, no són conscients del problema que pateixen i sovint necessten ajuda per sortir-se’n.

Adiccions comportamentals

Segons l’OMS, una de cada quatre persones pateixen algún trastorn de conducta relacionat amb les adiccions sense substàncies.

Patologia Dual

Terme que defineix a persones que pateixen de forma simultània o al llarg de la vida, una addicció i un trastorn mental. Cal fer una abordatge integral.

Igualtat i gènere

Les accions i serveis que realitzem estàn dirigides a construir una societat en la qual la dicotomia home-dona quedi superada, amb un model social just e igualitari.

Inclusió social

La inclusió com a fenomen social no depén només de l’individu que pateix la marginació, sinò del conjunt de la societat. Sota aquesta premissa es realitzen les accions i els projectes de treball.

Formació

Donem molt valor a la promoció del coneixement. Treballem per que els equips rebin formació continuada, així com la possibilitat de que els diferents professionals que composen l’entitat puguin transmetre nous coneixements a altres des de la docència i l’experiència.