Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Addiccions a substàncies

La història de les addiccions va lligada a la història de l’ésser humà. En el cas del consum de substàncies psicoactives, el seu ús i les seves preferències han evolucionat des de les diferents societats i moments històrics. Encara que en alguns casos, inicialment les substàncies van sorgir a partir d’àmbits religiosos i usos medicinals, la realitat és que avui, aquest tipus d’addiccions constitueixen una de les problemàtiques bio-psico-socials més importants de la nostra societat.

Sabem que les addiccions a substàncies provoquen conseqüències a curt, mig i llarg termini en les diferents àrees de la vida de les persones.

Moltes de les persones que pateixen un trastorn moderat o greu per consum de substàncies no són conscients del problema que tenen o no se senten capaces de sortir-se’n per sí mateixes. Sovint cal el recolzament de professionals i serveis especialitzats, on les persones usuàries de drogues tenen moltes possibilitats de tenir una adequada recuperació i tenir una major qualitat de vida.

Des de Clúster Bcn Salut es compta amb un equip de professionals amb una llarga trajectòria i experiència en els tractaments de les addiccions (tabac, alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis, etc), en formació contínua i actualitzats en les noves tendències de consum (shabú, chemsex, etc) i amb una gran experiència assistencial en centres públics i privats.