Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Addiccions comportamentals

Des de finals del s. XX, van apareixent de forma progressiva noves addiccions sense substància, conegudes també com Addiccions Comportamentals o Socioaddiccions, que acaben alterant la vida quotidiana de les persones afectades.

Entre les més conegudes tenim el joc patològic, les addiccions a les TICs (tecnologies de la informació i la comunicació), a les pantalles, a les xarxes socials, a les compres, a l’exercici físic, al sexe o al treball.

Echeburúa al 1994, ja deia: “Cualquier conducta normal placentera puede convertirse en un comportamiento adictivo“.

Qui pateix una socioaddicció, té una necessitat de repetir amb més freqüència la conducta per aconseguir la gratificació buscada.  S’estableixen criteris de desig (craving), tolerància, dependència i abstinència, pèrdues de control per ús continuat, negar l’evidència, pèrdua d’interès o abandó de les activitats habituals (escolars, laborals, etc.).

Detectar i abordar aquests problemes és important. No hi ha un tractament únic i cal diferenciar cada addicció comportamental. L’objectiu terapèutic en les addiccions sense drogues és l’aprenentatge de la conducta de forma controlada.

Convé una intervenció individualitzada. En el cas dels adolescents i joves és bàsica la intervenció familiar. Normalment no cal suport farmacològic i la intervenció terapèutica més consensuada és l’abordatge cognitiu-conductual.