Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Formació

Clúster Bcn Salut dona molt valor a la promoció del coneixement i per tant, treballa perquè els seus equips rebin formació continuada, així com la possibilitat que els diferents professionals que composen l’entitat puguin transmetre i facilitar nous coneixements a altres des de la docència.

Som un equip amb amplis coneixements teòrics i pràctics, des de la visió i la intervenció de diferents rols professionals. Tenim una vinculació de llarga evolució amb diferents universitats de Barcelona (UB, IL3, UAB, Blanquerna, etc.) com a col·laboradors i especialment, com a tutors de pràctiques del Grau de Psicologia, Màster en Drogodependències, Màster Universitari Psicologia General Sanitària i Grau en Treball Social.

Entenem la docència com una contribució a la millora de la capacitació i de l’activitat professional d’aquelles persones interessades en els diferents àmbits que el nostre equip avarca. Per això, dissenyem i desenvolupem programes de formació específics de les nostres especialitats, adaptant-nos a les demandes i necessitats dels nostres clients.