Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Inclusió social

La inclusió social significa integrar a la vida comunitària a tots els membres d’una societat independentment del seu gènere, condició econòmica, pertinença a un grup ètnic o religiós, orientació sexual i condicions físiques i de salut.

Des de Clúster Bcn Salut intervenim, particularment en col·lectius estigmatitzats, com poden ser les persones amb problemes de salut mental i addiccions possibilitant que aquestes  tinguin l’oportunitat de participar de manera plena en la vida social, gaudint d’un nivell de vida adequat i potenciant l’exercici dels seus drets.