Àmbits

Els diferents àmbits d’actuació de Clúster Bcn Salut

Patologia Dual

En els darrers vint anys paraules com “comorbilitat”, “diagnóstic dual” o “trastorns duals” han volgut donar-li nom al concepte que l’observació clínica estava evidenciant: alguns pacients amb addiccions presentaven també un trastorn mental o d’altres pacients amb psicopatologia tenien també una addicció. Tot plegat ha acabat integrant el concepte de “Patologia Dual”, que defineix aquells pacients que pateixen de forma simultània, o al llarg de la vida, una addicció i un trastorn mental.

En la pràctica clínica diària, és freqüent tenir un 70% o més dels pacients que consulten amb criteris de patologia dual.

En aquesta associació de trastorns per consum de substàncies i psicopatologia, caldrà fer un bon diagnòstic i un tractament i seguiment integrat.

El disseny i l’aplicació dels Protocols de Clúster Bcn Salut té com a objectiu buscar solucions i/o estabilitzar el problema amb intervencions de forma global.