L'equip - Laura Moreno Sangrà

Coneix els nostres especialistes i la seva trajectòria

Laura Moreno Sangrà

Educació Social

 

Membre de Clúster Bcn Salut.

Diplomada en Educació Social per la Universitat Ramon Llull. Formació continuada en el camp de les addiccions, salut i violència de gènere.

Actualment Educadora Social en el CAS Garbivent i responsable del programa REDAN.

Experta en intervenció social en l’àmbit de les addiccions. Especialista en  intervenció des de la perspectiva de Reducció de Danys.

Disseny i implantació de programes formatius en l’àmbit social i de la salut.

Participa en projectes comunitaris de prevenció.