L'equip - Núria Homs Garcia

Coneix els nostres especialistes i la seva trajectòria

Núria Homs Garcia

Treball Social

 

Membre del Consell d’Administració de Clúster Bcn Salut.

Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Postgraduada en intervenció en Violència Familiar per la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramón Llull. Postgraduada en Intervenció Socioeducativa amb Famílies per l’Escola Itinere, Universitat de Barcelona.

Experta en detecció i intervenció en violència masclista. Experta en intervenció social en l’àmbit de les addicions.

Adjunta a coordinació del CAS Garbivent. Treballadora Social CAS Garbivent.

Disseny i elaboració de protocols d’intervenció socioeducativa.

Disseny i implantació de programes formatius dirigits a l’àmbit social i de la salut.

Participació activa en el Circuït contra la Violència Masclista de la Ciutat de Barcelona.

Tutora de pràctiques de Treball Social de la Universitat de Barcelona.