Política de qualitat

Missió

Facilitar atenció integral a nivell de gestió, assistència i formació, de forma personalitzada, participativa i d’alt nivell de qualitat als usuaris amb problemàtiques de salut mental i addiccions, famílies, professionals i administracions.

Visió

Convertir-nos en una entitat de referència en la intervenció en la salut mental i les addiccions, impulsant processos innovadors a partir de la participació de les nostres parts interessades.

Valors

  • Responsabilitat professional.
  • Model d’intervenció proper a les persones usuàries i llurs famílies.
  • Oferir un tracte humà, empàtic i personalitzat.
  • Treballar per minvar l’estigma social.
  • Innovació constant tant a nivell d’intervenció com de gestió.
  • Gestió socialment responsable i sostenible amb els recursos i el medi ambient.

Aquests principis d’actuació marquen la nostra política de qualitat encaminada a aconseguir el compliment dels requisits que ens apliquen, la màxima satisfacció dels nostres clients i usuaris i la millora continua del nostre sistema de gestió de la qualitat orientat a l’optimització dels nostres processos i l’enfocament a la gestió de riscos i oportunitats.

 

Pilar Sanahuja
Gerent