Qui som?

Us presentem el projecte i el nostre equip professional

Clúster Bcn Salut

Clúster Bcn Salut (Clúster Barcelona, Promoció i Canvis per la Salut SLP) és una Societat Professional, constituïda el 2015 per un grup professional interdisciplinari amb llarga trajectòria de treball en els àmbits de la salut mental, les drogodependències i la patologia dual.

Tenim especial cura per la dona, les relacions intrafamiliars i les persones en situació de risc d’exclusió social.

Fidels als nostres valors, vetllem per mantenir els nostres equips motivats, afavorint la formació continuada i participant en grups de treball i en estudis per tal de mantenir una actitud receptiva a noves iniciatives i propostes de millora.

La nostra missió és intervenir de forma integral amb les persones per a potenciar els seus propis recursos encaminant-les cap a l’autonomia personal. Tenint en compte, també, als individus que l’envolten i que l’acompanyen en el seu procés vital, com poden ser els seus familiars i el seu entorn social.

El nostre model de treball es basa en un equip que interactua des de les diferents professions que el representen. Som metges, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, infermers i educadors socials.

Els nostres objectius els aconseguim dissenyant i planificant programes tècnics  i gestionant centres i serveis sanitaris i socials, dirigits a la millora de la salut i la qualitat de vida de la població general.

Actualment les nostres accions principals estan centrades en la gestió de centres públics i activitats formatives.

Facilitar atenció integral a nivell de gestió, assistència i formació, de forma personalitzada, participativa i d’alt nivell de qualitat als usuaris amb problemàtiques de salut mental i addiccions, famílies, professionals i administracions.

Convertir-nos en una entitat de referència en la intervenció en la salut mental i les addiccions, impulsant processos innovadors a partir de la participació de les nostres parts interessades.

· Responsabilitat professional.

· Model d’intervenció proper a les persones usuàries i llurs famílies.

· Oferir un tracte humà, empàtic i personalitzat.

· Treballar per minvar l’estigma social.

· Innovació constant tant a nivell d’intervenció com de gestió.Gestió socialment responsable i sostenible amb els recursos i el medi ambient.

L'equip de Clúster Bcn Salut

More L'equip:

Psicologia

Ana María Gil

 
Membre del Consell d’Administració de Clúster Bcn Salut.
Llicenciada en Psicologia per  la  Universitat Complutense...

Psiquiatria

Jaume Serrano

 
Membre del Consell d’Administració de Clúster BNC Salut.
Llicenciat en Medicina i especialista en Psiquiatria...

Psicologia

Lara Treviño

 
Membre del Consell d’Administració de Clúster Bcn Salut.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira...

Medicina

Miriam Jiménez

 
Membre de Cluster Bcn Salut.
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster...

Psiquiatria

Pilar Sanahuja

 
Membre del Consell d’Adminiatració de Clúster BNC Salut.
Licenciada en Medicina i especialista en Psiquiatria...